Ožujak


5. ožujka: svetac, Dan Imena

Svetac 5. ožujka je sveti Adriano iz Cezareje, koji se taj dan slavi i na ovaj dan se slave ostali sveci. Sant'Adriano di CaesareaHadrijan je morao trpjeti mučeništvo zajedno s Eubulusom 5. ili 7....

24. ožujka: svetac, dan imena

Svetac 24. ožujka je sveta Katarina Švedska, koji se taj dan slavi i ostali sveci koji se slave na ovaj datum. Sveta Katarina ŠvedskaKatarina Ulfsdotter, poznata kao Katarina Švedska, rođena je oko...

4. ožujka: dan sveca, nadnevnica

Svetac 4. ožujka je San Casimiro, koji se taj dan slavi i ostali sveci koji se slave na ovaj datum. San CasimiroRodio se 3. listopada 1458. u Krakowu od poljskog i litvanskog kralja i Elizabete...

18. ožujka: dan sveca, Dan Imena

Svetac 18. ožujka je sveti Ćiril Jeruzalemski, koji se taj dan slavi i drugi sveci koji se slave na ovaj datum. Sveti Ćiril JeruzalemskiRođen u Jeruzalemu 315. godine i umro u istom gradu 18....

20. ožujka: dan sveca, dan imena

Svetac 20. ožujka su sveci Fabiano i Sebastiano, koji se taj dan slavi i ostali sveci koji se slave na ovaj datum. Sveci Fabiano i SebastianoSan Fabiano izabran je za papu 236. jer je, kako...

28. ožujka: dan sveca, Dan Imena

Svetac 28. ožujka je sveti Sixtus III papa, koji se taj dan slavi i drugi sveci koji se slave na ovaj datum. St. Papa Sixtus IIIU razdoblju koje je prethodilo njegovom izboru za papu, Sixtus je bio...

16. ožujka: dan sveca, dan imena

Svetac 16. ožujka je sveti Eribert iz Kölna, koji se taj dan slavi i ostali sveci koji se slave na ovaj datum. Sveti Eribert iz KölnaEribert iz Kölna rođen je 970. godine u obitelji koja je također...

21. ožujka: dan sveca, dan imena

Svetac 21. ožujka je sveti Serapion Thmuis, koji se taj dan slavi i drugi sveci koji se slave na ovaj datum. Sveti Serapion ThmuisRođen oko 300. godine u neodređenom mjestu, a umro u Thmuisu oko...

3. ožujka: svetac, dan imena

Svetac 3. ožujka je Santa Cunegonda, koji se taj dan slavi i ostali sveci koji se slave na ovaj datum. Santa CunegondaPodaci prikupljeni na Santa Cunegonda potječu iz različitih izvora, uglavnom iz...

12. ožujka: dan sveca, dan imena

Svetac 12. ožujka je San Luigi Orione, koji se taj dan slavi i ostali sveci koji se slave na ovaj datum. San Luigi OrioneRođen 23. lipnja 1872. u Pontecuroneu u biskupiji Tortona u provinciji...


Top